| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/332/2013 Rady Gminy Niemce

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) na wniosek Wójta Gminy - Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXV/223/2012 Rady Gminy Niemce z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXVII/227/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXVIII/252/2013 z dnia 27 lutego 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/264/2013 z dnia 25 marca 2013 r., zmienionej zarządzeniem Nr 30/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 marca 2013 r., zmienionej zarządzeniem Nr 42/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 29 kwietnia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXX/275/2013 z dnia 17 maja 2013 r., zmienionej zarządzeniem Nr 52/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 14 czerwca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/287/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r., zmienionej zarządzeniem Nr 58/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 czerwca 2013 r., zmienionej zarządzeniem Nr 70/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 lipca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXII/293/2013 Rady Gminy Niemce z dnia 29 sierpnia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIII/300/2013 Rady Gminy Niemce z dnia 12 września 2013 r., zmienionej zarządzeniem Nr 87/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 września 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Niemce z dnia 16 października 2013 r., zmienionej zarządzeniem Nr 97/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 października 2013 r., zmienionej zarządzeniem Nr 103/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 14 listopada 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/317/2013 Rady Gminy Niemce z dnia 25 listopada 2013 r., zmienionej zarządzeniem Nr 111/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 9 grudnia 2013 r., - wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 317.790,- zł. Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 317.790,- zł. Załącznik Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2013 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne (nie objęte WPF) o kwotę 1.115.696,- zł. Załącznik
Nr 5 "Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 66.862,15 zł. Załącznik Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza sie plan wydatków na programy finansowane z udziałem środkow pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 209.332,78 zł. Załącznik Nr 6 "Wydatki na na programy finansowane z udziałem środkow pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" otzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zwieksza sie plan dochodow i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty o kwotę 5.090,- zł. Załącznik Nr 8 "Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zwiększa się plan przychodów samorządowego zakładu budzetowego o kwotę 50.000,- zł i plan kosztow o 40.000,- zł oraz zmniejsza się plan dotacji z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000,- zł oraz plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.000,- zł. Załącznik Nr 7 "Plan przychodow i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 11.967,90 zł. Załącznik Nr 9 "Zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 45.354.698,54 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi: 57.349.070,22 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Niemce


Henryk Ziębowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/332/2013
Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/332/2013
Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/332/2013
Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/332/2013
Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/332/2013
Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/332/2013
Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/332/2013
Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/332/2013
Rady Gminy Niemce
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »