| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/218/2013 Rady Gminy Dorohusk

z dnia 20 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dorohusk"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594,z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Chełmie, Rada Gminy Dorohusk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/175/2013 Rady Gminy Dorohusk z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dorohusk" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 1608) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

minimum jeden pojemnik o pojemności 110 l w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości w której to ma miejsce, oraz każdej nieruchomości niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne;";

2) w § 5 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

cmentarze - min. 2 kontenery 2200 l umożliwiające gromadzenie odpadów w sposób selektywny.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dorohusk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Prystupa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »