| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Dzierzkowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Dzierzkowice na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.12 § 2, § 3 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.) Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), Rada Gminy Dzierzkowice uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału obszaru Gminy Dzierzkowice na stałe obwody głosowania w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwałę niezwłocznie należy przekazać Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie.

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 5. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie obwodów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lublinie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/123/2012 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Dzierzkowice na stałe obwody głosowania.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie.

Przewodniczący Rady


Witold Maksim


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/171/2013
Rady Gminy Dzierzkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

do Uchwały Nr XXVII/171/2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »