| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/190/2014 Rady Gminy Kodeń

z dnia 7 lutego 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.) w związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższa się do 150% kwoty kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uprawniające do zasiłku celowego realizowanego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014 - 2020 ( M. P. z 2013 r., poz. 1024) .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodeń.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kodeń


Stanisław Kałużyński


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVII/190/2014 Rady Gminy w Kodniu z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »