| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/237/14 Rady Powiatu w Lubartowie

z dnia 12 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lubartowski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. 595 z późn. zm.), w związku z art. 16 ust. 1, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Rada Powiatu w Lubartowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala opłatę za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Lubartowskiego w wysokości 0,05 złotego za jedno zatrzymanie środka transportu na każdym przystanku komunikacyjnym, zgodnie
z zatwierdzonym rozkładem jazdy.

§ 2.

1. Opłatę, o której mowa w § 1 nalicza się z dołu za miesiąc kalendarzowy, a w przypadku gdy liczba zatrzymań nie przekracza 500 w miesiącu na wszystkie linie komunikacyjne danego operatora i przewoźnika, opłatę nalicza się z dołu co kwartał.

2. Miesięczne i kwartalne opłaty, o których mowa w ust. 1 naliczane są jako kwota ryczałtowa stanowiąca wynik iloczynu zatrzymań, według zatwierdzonego rozkładu jazdy i przeciętnej liczby dni w miesiącu lub kwartale oraz stawki, o której mowa w § 1.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XX/145/12 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 9 października 2012 r.
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lubartowski (Dz. Urz. Woj. Lubel. poz. 3249).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu w Lubartowie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Lubartowie


Henryk Zdunek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »