| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/214/2014 Rady Gminy Łopiennik Górny

z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 art. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r , poz. 594 z póź. zm.[1])) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3 i pkt 14, art. 96 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z póź. zm.[2])) oraz uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. Nr 1024) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o Pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. Nr 1024).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopiennik Górny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/180/2006 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Szadura


[1]) Dz. U. z 2013, poz. 1318

[2]) Dz. U. z 2013 r. poz. 509, 1650.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Aleksandrowicz

Ekspert w dziedzinie ogrodów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »