| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/210/2014 Rady Gminy Ludwin

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale NR XXVIII/196/2014 Rady Gminy Ludwin z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 132.919,26 zł zmniejsza się planowane dochody o kwotę 48.807,96 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 87.487,76 zł., oraz zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3.376,46 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w związku z tym:

- Załącznik Nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- Załącznik Nr 6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- Załącznik Nr 7 Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2014 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w § 1 ilustrują załączniki Nr 1 - Nr 5 do niniejszej uchwały, przy czym:

1) dochody ogółem wynoszą 19.682.279,03 zł.

2) wydatki ogółem wynoszą 20.601.308,94 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Szymański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/210/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok/w zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/196/2014 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014/


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/210/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2014 r. /w zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/196/2014 Rady Gminy Ludwin z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014/


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/210/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/210/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/210/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2014 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »