| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/263/14 Rady Gminy Niedrzwica Duża

z dnia 15 maja 2014r.

w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 3 pkt 22, art. 5c pkt 1, art. 14 ust. 5 oraz w związku art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - Rada Gminy, uchwala, co następuje:

§ 1. Dzieciom korzystającym z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niedrzwica Duża w czasie 5 godzin dziennie zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

§ 2. 1. Za nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1 pobiera się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę zajęć.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji zgodnie z art. 14 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. Zakres świadczeń udzielanych w ramach wychowania przedszkolnego oraz wysokość opłat określa umowa cywilnoprawna zawierana z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 3. 1. Opłaty, o których mowa w § 2 ulegają zmniejszeniu o 50% dla rodziców/rodzica/opiekunów prawnych posiadających co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIII/96/12 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Niedrzwica Duża w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Pyda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »