| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/214/2014 Rady Gminy Michów

z dnia 7 maja 2014r.

w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 42 ust. 7, pkt. 2 w związku z art. 91 d pkt.l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) - Rada Gminy uchwala,co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i ustala się ten wymiar następująco:

1) Dyrektor szkoły, zespołu szkół, przedszkola liczących: do 10 oddziałów - 10 godz. tygodniowo

2) Kierownik świetlicy - 14 godz. tygodniowo

3) Pedagog szkolny - 30 godz. tygodniowo

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zespołu szkół, przedszkola w szkołach liczących powyżej 10 oddziałów, przyznaje się zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Michów z dnia 21 marca 2013 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Ścibiorska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »