| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/207/14 Rady Gminy Nielisz

z dnia 23 maja 2014r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 11 marca 2013r. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) oraz art.42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela ( t.j z 10 stycznia 2014 r. Dz.U. z 2014 r poz. 191 z późn. zm.) Rada Gminy Nielisz uchwala, co następuje :

§ 1.

Tygodniowy obniżony obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze wynosi :

1) Szkoła Podstawowa Nielisz 4 godz. - dyrektor 10 godz. - wicedyrektor 17 godz. - kierownik filii

2) Szkoła Podstawowa Złojec 4 godz. - dyrektor

3) Publiczne Gimnazjum w Średniem Dużem 4 godz - dyrektor

§ 2.

Wymiar zajęć ustalony w § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli , którym powierzono te stanowiska lub pełniących obowiązki do czasu powierzenia stanowiska dyrektora z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo lub pełnienie obowiązków .

§ 3.

Traci moc uchwała Nr V/22/2007 Rady Gminy Nielisz z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych nauczycielom , którym powierzono stanowiska kierownicze .

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nielisz .

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Jerzy Nowiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »