| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/224/2014 Rady Gminy Urszulin

z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Urszulin publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innej formie wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się stawkę opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie w wysokości 1 zł za godzinę zajęć.

2. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn godzin przekraczających liczbę godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innej formie wychowania przedszkolnego i stawki opłaty, o której mowa w ust. 1.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Urszulin z dnia 27 października 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Urszulin.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Stefanowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »