| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/213/2014 Rady Gminy Trzeszczany

z dnia 17 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późń. zm.) Rady Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/175/2013 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 12.108.817,62 zł zwieksza się o kwotę 62.334,27 zł, tj. do wysokości 12.171.151,89 z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 11.442.384,62 zwieksza się o kwotę 598.747,27 zł tj. do kwoty 12.041.131,89 zł i dochody majatkowe ustalone w kwocie 666.433,00 zmniejsza się o kwotę 536.413,00 tj. do kwoty 130.020,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł zwiększa się o kwotę 2.000,00 do kwoty 17.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 12.828.652,62zł zwieksza się o kwotę 165.699,11 zł, tj. do wysokości 12.994.351,73, z tego: wydatki bieżące ustalone na kwotę 11.542.727,62 zwieksza się o kwotę 190.699,11 zł tj. do kwoty 11.733.426,73 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 1.285.925,00 zł zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 1.260.925,00 zł

- ustalone wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 250.000,00 zł zwiększa się o kwotę 26.014,00 zł do kwoty 276.014,00 zł,

- ustalone wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15.000,00 zł zwiększa się o 2.000,00 zł do kwoty 17.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) ustalony w § 3 planowany deficyt w kwocie 719.835,00 zł zwiększa się o kwotę 103.364,84 zł do kwoty 823.199,84 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) ustaloną w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 860.517,00 zł zwiększa się o kwotę 103.364,84 zł do kwoty 963.881,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

5) ustalona w § 5 ust.1 rezerwa ogólna w kwocie 32.676,10 zwiększa się do kwoty 68.582,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

6) ustalone w § 7 wydatki na zadania inwestycyjne zmniejsza się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w określonych w § 8 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały ,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Sykut

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/213/2014
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 17 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie zmian w planie dochodów Gminy Trzeszczany na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/213/2014
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 17 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie zmian w planie wydatków Gminy Trzeszczany na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/213/2014
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 17 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody w 2014 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/213/2014
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 17 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/213/2014
Rady Gminy Trzeszczany
z dnia 17 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2014 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »