| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/390/2014 Rady Gminy Niemce

z dnia 16 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) na wniosek Wójta Gminy - Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/336/2013 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/340/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 22 stycznia 2014 r., zmienionej zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Niemce z dnia 3 lutego 2014 r., zmienionej zarządzeniem Nr 23/2014 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 lutego 2014 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIX/347/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 r., zmienionej zarządzeniem Nr 35/2014 Wójta Gminy Niemce z dnia 31 marca 2014 r., zmienionej uchwałą Nr XL/364/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 10 kwietnia 2014 r., zmienionej zarządzeniem Nr 50/2014 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 kwietnia 2014 r., zmienionej zarządzeniem Nr 59/2014 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 maja 2014 r., zmienionej uchwałą Nr XLI/371/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 12 czerwca 2014 r., zmienionej zarządzeniem Nr 78/2014 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 czerwca 2014 r., zmienionej uchwałą Nr XLII/380/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 16 lipca 2014 r., zmienionej zarządzeniem Nr 101/2014 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 sierpnia 2014 r., - wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 720.980,83 zł. Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2014 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 720.980,83 zł. Załącznik Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2014 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne (nie objęte WPF) o kwotę 365.680,- zł. Załącznik
Nr 5 "Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2014 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 906.416,83 zł. Załącznik Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa sie plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 264.850,- zł. Załącznik Nr 6 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego na kwotę 22.451,80 zł. Załącznik Nr 9 " Zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w 2014 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zmniejsza się plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 10.000,- oraz zwieksza się plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 10.000,- zł. Załącznik Nr 7 "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 57.256.163,75 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi: 62.525.605,62 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Niemce


Henryk Ziębowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/390/2014
Rady Gminy Niemce
z dnia 16 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 R.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/390/2014
Rady Gminy Niemce
z dnia 16 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 R.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/390/2014
Rady Gminy Niemce
z dnia 16 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/390/2014
Rady Gminy Niemce
z dnia 16 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/390/2014
Rady Gminy Niemce
z dnia 16 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/390/2014
Rady Gminy Niemce
z dnia 16 września 2014 r.
Zalacznik6.pdf

ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/390/2014
Rady Gminy Niemce
z dnia 16 września 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »