| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/186/2014 Rady Miasta Stoczek Łukowski

z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz wysokości stawek procentowych

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 4 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych, ustalanej na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

2. Udzielanie bonifikat dotyczy nieruchomości położonych w Stoczku Łukowskim, dla których prawo użytkowania wieczystego zostało ujawnione w księgach wieczystych po dniu 13 października 2005 roku.

§ 2. Bonifikaty można udzielić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1. nieruchomość, której dotyczy wniosek o sprzedaż nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych, służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy,

2. gdy miesięczny dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni rok poprzedzający rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o udzielenie bonifikaty,

3. należna cena za nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych uiszczana jest jednorazowo,

4. nieruchomość jest sprzedawana poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 roku.

§ 3. Stawka procentowa bonifikaty, o której mowa w § 1 nie może być wyższa niż 80%.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Krzysztof Czub

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »