| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/230/2014 Rady Gminy Kamień

z dnia 22 sierpnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kamień

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kamień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) Rada Gminy Kamień, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych , na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:

1. Prowadzenia robót w pasie drogowym,

2. Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. Umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt 1-3.

§ 2

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa
w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 5,00 zł ,

2) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości - 6,00 zł,

3) przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 7,00 zł,

4) przy zajęciu poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 3,00 zł,

5) przy zajęciu pasa drogi gminnej nieutwardzonej - 3,00 zł.

2. Zajecie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

3. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 3

1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w pasie drogowym - 20,00 zł,

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł.

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat
w wysokości 5% określonych w ust.1.

§ 4

Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych, o których mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki za 1 m2 powierzchni za każdy dzień zajęcia:

1. Rzut poziomy obiektu budowlanego - 1,00 zł,

2. Powierzchnia reklamy - 2,00 zł.

§ 5

Za zajecie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności określa się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1. Tymczasowe stanowisko handlowo - usługowe 1,00 zł,

2. Inne cele - 2,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamień.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Dorota Prus

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »