| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/230/2014 Rady Gminy Kamień

z dnia 22 sierpnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kamień

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kamień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) Rada Gminy Kamień, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych , na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:

1. Prowadzenia robót w pasie drogowym,

2. Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. Umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt 1-3.

§ 2

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa
w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 5,00 zł ,

2) przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości - 6,00 zł,

3) przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 7,00 zł,

4) przy zajęciu poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 3,00 zł,

5) przy zajęciu pasa drogi gminnej nieutwardzonej - 3,00 zł.

2. Zajecie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

3. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 3

1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w pasie drogowym - 20,00 zł,

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł.

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat
w wysokości 5% określonych w ust.1.

§ 4

Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych, o których mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki za 1 m2 powierzchni za każdy dzień zajęcia:

1. Rzut poziomy obiektu budowlanego - 1,00 zł,

2. Powierzchnia reklamy - 2,00 zł.

§ 5

Za zajecie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności określa się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1. Tymczasowe stanowisko handlowo - usługowe 1,00 zł,

2. Inne cele - 2,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamień.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Dorota Prus

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »