| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/227/2014 Rady Gminy Zalesie

z dnia 15 września 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zalesie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 , z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 6 ust.1pkt 2, art. 14 ust.5 pkt 1 lit. a i ust.5a w związku z art. 14 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Zalesie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza podstawę programową w wysokości 1,00 zł za godzinę.

§ 2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 uchwały drugie i kolejne dzieci oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, korzystające z wychowania przedszkolnego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/209/14 Rady Gminy Zalesie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zalesie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r., poz. 2646 ).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zalesie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Zalesie


Wojciech Szymanek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »