| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/227/2014 Rady Gminy Zalesie

z dnia 15 września 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zalesie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 , z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 6 ust.1pkt 2, art. 14 ust.5 pkt 1 lit. a i ust.5a w związku z art. 14 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Zalesie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza podstawę programową w wysokości 1,00 zł za godzinę.

§ 2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 uchwały drugie i kolejne dzieci oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, korzystające z wychowania przedszkolnego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/209/14 Rady Gminy Zalesie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zalesie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r., poz. 2646 ).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zalesie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Zalesie


Wojciech Szymanek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »