| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/242/14 Rady Gminy Dębowa Kłoda

z dnia 3 października 2014r.

w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) Rada Gminy Dębowa Kłoda uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się warunki udzielania bonifikat najemcom lokali mieszkalnych posiadającym prawo pierwszeństwa w ich nabyciu w wysokości:

1) 50 % najemcom związanym umową najmu lokalu będącego przedmiotem sprzedaży przez okres trwający dłużej niż 1 rok;

2) 2 % za każdy pełny rok najmu;

3) 10 % przy jednorazowej zapłacie całej należności z tytułu sprzedaży lokalu.

§ 2. Do okresu najmu lokalu, o którym mowa § 1 wlicza się:

1) okres zamieszkiwania w lokalu w okresie, kiedy lokal stanowił własność poprzednika prawnego Gminy Dębowa Kłoda;

2) okres zamieszkiwania w innych lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębowa Kłoda lub stanowiących własność poprzednika prawnego Gminy Dębowa Kłoda;

3) okres wynajmowania lokalu przez osobę bliską w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), jeżeli najemca bezpośrednio po tej osobie wstąpił w stosunek najmu.

§ 3. 1. Łącznie bonifikata, o której mowa w § 1 nie może przekroczyć 95 % ceny lokalu mieszkalnego ustalonej w operacie szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego.

2. Bonifikaty nie stosuje się do lokali sprzedawanych w drodze przetargu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dębowa Kłoda


Mirosław Tokarzewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »