| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Obsza

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372, Nr 78, poz. 513, z 2013r. poz.1287, z 2014r. poz. 29 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół teren gospodarstwa pasiecznego znajdującego się w miejscowości Zamch 223, 23-413 Obsza.

§ 2. W obrębie obszaru zapowietrzonego, wyznaczonego w § 1, zakazuje się:

1) przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich, sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece bez uzyskania uprzedniego urzędowego zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju;

2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

§ 3. Uznaje się za obszar zagrożony zgnilcem amerykańskim pszczół część terenu gminy Obsza o promieniu co najmniej 3 km od obszaru zapowietrzonego, ograniczony:

- od strony północnej - linią prostą przebiegającą wzdłuż granicy gminy Obsza,

- od strony południowej - linią przebiegającą wzdłuż granicy województwa lubelskiego,

- od strony zachodniej - linią pionową przebiegająca wzdłuż drogi Dorbozy - Obsza od granicy gminy Obsza do granicy województwa lubelskiego,

- od strony wschodniej - linią przebiegającą wzdłuż granicy województwa lubelskiego.

§ 4. W obrębie obszaru zagrożonego, wyznaczonego w § 3, wprowadza się zakazy ustanowione w § 2.

§ 5. Zakazy, o których mowa w § 2 i w § 4 obowiązują wszystkie osoby i podmioty prowadzące pasieki pszczele, wprowadzające do obrotu produkty pszczele z obszaru określonego w § 1 i § 3.

§ 6. Wójt Gminy Obsza zawiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, o zakazach ustanowionych niniejszym rozporządzeniem oraz o istniejącym zagrożeniu zgnilcem amerykańskim pszczół.

§ 7. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obsza i miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.

§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju


Marek Samojłowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »