| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/ 288 /2014 Rady Gminy Lubycza Królewska

z dnia 30 października 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubycza Królewska”

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Rozdziale I załącznika do uchwały Nr XX/166/2012 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 27 listopada w sprawie " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubycza Królewska " (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 79 z dn. 14.01.2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w ustępie 2 dodaje się punkt 12 i 13 w brzmieniach:

12) chemikaliów i opakowań po chemikaliach

13) opakowań ulegających biodegradacji

2) ustęp 3 pkt 1 litera a otrzymuje brzmienie:

a) niebieski - na papier i tektury, tekstylia oraz opakowania ulegające biodegradacji

3) ustęp 3 pkt 2 litera c otrzymuje brzmienie:

c) zielony - na pozostałe odpady ulegające biodegradacji

4) w ustępie 4 dodaje się punkt 11 w brzmieniu:

11) chemikalia i opakowania po chemikaliach dostarczyć do punktu mobilnego selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Lech Żołądek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »