| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/ 290 /2014 Rady Gminy Lubycza Królewska

z dnia 30 października 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/189/2013 Rady Gminy w Lubyczy Królewskiej z dnia 30.01.2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 846 z dn. 11.02.2013 r.) po §1 dodaje się § 1a w brzemieniu:

Określa się następujący tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklarację drogą elektroniczną należy składać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej "ePUAP" pod adresem www.epuap.gov.pl ;

2) składana deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

3) elektroniczny wzór deklaracji określony jest w formacie XML;

4) układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne został opisany w załączniku do niniejszej uchwały.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Lech Żołądek


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/ 290 /2014
Rady Gminy Lubycza Królewska
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały
Nr XXXVI / 290 / 2014
Rady Gminy Lubycza Królewska
z dnia 30 października 2014 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »