| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/249/2014 Rady Gminy Ludwin

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale NR XXVIII/196/2014 Rady Gminy Ludwin z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 40.600,00zł oraz zmniejsza się planowane dochody o kwotę 40.600,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 89.450,56 zł., oraz zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 89450,56 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w związku z tym:

- Załącznik Nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- Załącznik Nr 5 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w § 1 ilustrują załączniki Nr 1 - Nr 4 do niniejszej uchwały, przy czym:

1) dochody ogółem wynoszą21.231.014,84 zł.

2) wydatki ogółem wynoszą22.742.334,41 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Szymański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/249/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok /w zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/196/2014 Rady Gminy Ludwin z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały na rok 2014/


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/249/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok /w zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/196/2014 Rady Gminy Ludwin z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 /


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/249/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/249/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »