| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/198/2014 Rady Gminy Żyrzyn

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowychw zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013, poz. 465 ze zmianami) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie gminy Żyrzyn:

1) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2) wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

3) wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,

4) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r., poz. 762).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w BIP.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatków należnych od 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Żyrzyn


Wojciech Olszak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/198/2014
Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/198/2014
Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wzór deklaracji na podatek rolny


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/198/2014
Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wzór deklaracji na podatek leśny


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/198/2014
Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »