| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/198/2014 Rady Gminy Żyrzyn

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowychw zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013, poz. 465 ze zmianami) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie gminy Żyrzyn:

1) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2) wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

3) wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,

4) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r., poz. 762).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w BIP.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatków należnych od 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Żyrzyn


Wojciech Olszak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/198/2014
Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/198/2014
Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wzór deklaracji na podatek rolny


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/198/2014
Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wzór deklaracji na podatek leśny


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/198/2014
Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »