| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Michów

z dnia 15 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (Monitor Polski z 2014 r. poz. 718 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku (Monitor Polski z 2014 r. poz.895 ) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy wynoszą rocznie

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 400

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 600

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 700

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załącznikuNr 1 do niniejszej uchwały.

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 ton - 850

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 600 zł.

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 480

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 950

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXII/180/2013Rady Gminy Michów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Lub. 2013. 5402)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Trojak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Michów
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

Liczbaosi
jezdnych

Stawka podatku
dla samochodów z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za
równoważne /w zł/

Stawka podatku dla
samochodów
z innymi
systemami
zawieszenia osi
jezdnych /w zł/

nie mniej niż

mniej niż

Dwie osie

12

13

660

690

13

14

690

740

14

15

770

1010

15

850

1310

Trzy osie

12

17

900

930

17

19

970

990

19

21

1050

1100

21

23

1120

1655

23

25

1210

1645

25

1320

1650

Cztery osi i więcej

12

25

1430

1470

25

27

1540

1590

27

29

1620

1760

29

31

1730

2560

31

1760

2560


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Michów
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach )

Liczba
osi
jezdnych

Stawka podatku
dla ciągników z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym za
równoważne /w zł/

Stawka podatku
dla ciągników
z innymi
systemami
zawieszenia osi
jezdnych / w zł /

nie mniej niż

mniej niż


Dwie osie

12

18

950

1070

18

25

1000

1155

25

31

1080

1320

31

do 36 ton włącznie - 1474
powyżej 36 ton - 1500

2023


Trzy osie

12

40

do 36 ton włącznie - 1310
powyżej 36 ton - 1320

do 36 ton włącznie -1800
powyżej 36 ton - 1820

40

1800

2660


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Michów
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t

Dopuszczalna masa
Całkowita
Zespołu pojazdów;
/ przyczepa + pojazd silnikowy/ /w tonach /


Liczba osi
jezdnych

Stawka podatku
Dla przyczep i naczep z zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym za
równoważne /w zł/

Stawka podatku
dla przyczep
i naczep z innymi systemami
zawieszeniami
osi jezdnych
/w zł/

nie mniej niż

mniej niż

Jedna oś

12

18

460

500

18

25

610

660

25

660

720

Dwie osie

12

28

570

650

28

33

660

890

33

38

do 3 do 36 ton włącznie - 890
powyżej 36 ton - 900

do 36 ton włącznie - 1350
powyżej 36 ton - 1400


38


1200


1774

Trzy osie

12

38

do 36 ton włącznie - 770
powyżej 36 ton - 880

do 36 ton włącznie - 990
powyżej 36 ton - 1100


38


1000


1338

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »