| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/311/2014 Rady Gminy Szastarka

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/168/2012 Rady Gminy Szastarka z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szastarka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6n ust.l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), Rada Gminy Szastarka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się brzmienie załącznika nr 1 do uchwały nr XXXI/168/2012 Rady Gminy Szastarka z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szastarka poprzez:

- § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na rok, z zastrzeżeniem ust. l

2. Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szastarka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Jaskowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »