| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/17/2014 Rady Miasta Świdnik

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie nadania statutu Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.31.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały. )

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty Rodziny i Spraw Społecznych, Rada Miasta Świdnik uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/221/2009 Rady Miasta z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14. dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Świdnik


Janusz Królik


Załącznik do Uchwały Nr II/17/2014
Rady Miasta Świdnik
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Statut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »