| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Iv-29/2015 Rady Powiatu w Kraśniku

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje : § 1. W uchwale Nr III-18/2014 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany : 1. W § 1 dochody budżetu powiatu w kwocie 97.547.361,44 zł zwiększa się o kwotę 592.090,77 zł do kwoty 98.139.452,21 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 83.095.301,21 zł zwiększa się o kwotę 592.090,77 zł do kwoty 83.687.391,98 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W § 2 wydatki budżetu powiatu w kwocie 95.549.941,52 zł zwiększa się o kwotę 936.848,18 zł do kwoty 96.486.789,70 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 80.226.441,39 zł zwiększa się o kwotę 756.848,18 zł do kwoty 80.983.289,57 zł , wydatki majątkowe w kwocie 15.323.500,13 zł zwiększa się o kwotę 180.000 zł do kwoty 15.503.500,13 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. ust.3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.930.001,40 zł zwiększa się o kwotę 47.300 zł do kwoty 3.977.301,40 zł.

3. W § 3 otrzymuje brzmienie : "§ 3 kwotę planowanej nadwyżki określa się w wysokości 1.652.662,51 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku Nr 3"

4. § 4 otrzymuje brzmienie :

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 344.757,41 zł,

2) Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.997.419,92 zł,

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafówokreślających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

5. W § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł zwiększa się o kwotę 30.000 zł do kwoty 230.000 zł.

6. W § 6 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 7 ust. 1 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w ust. 2 wprowadza się zmiany w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, w ust. 3 wprowadza się zmiany w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Zbigniew Gawdzik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Iv-29/2015
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2015 rok.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Iv-29/2015
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2015 rok.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Iv-29/2015
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2015 roku.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Iv-29/2015
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiany w planie dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Iv-29/2015
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiany w wykazie inwestycji realizowanych w 2015 roku.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Iv-29/2015
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Iv-29/2015
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi , nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »