| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Susiec

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 212 ust 2, art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późń.zm.) Rada Gminy Susiec uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXVI/199/2013 Rady Gminy Susiec z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 26.652.144,96 zł zwiększa się o kwotę 615.184,88 zł i zmniejsza się o kwotę 1.919.183,30 zł, tj. do kwoty w wysokości 25.348.146,54 zł, z tego: dochody bieżące ustalone na kwotę 21.848.515,03 zł zwiększa się o kwotę 538.994,88 zł zmniejsza się o kwotę 540.390,50 zł, tj. do kwoty 21.847.119,41 zł oraz dochody majątkowe ustalone w wysokości 4.803.629,93 zł zwiększa się o kwotę 76.190,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.378.792,80 zł, tj. do kwoty 3.501.027,13 zł, w tym:

- pkt 4 - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się do kwoty 17.000,00 zł,

- pkt 5 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejsza się do kwoty 422.210,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 29.611.820,10 zł zwiększa się o kwotę 282.176,50 zł i zmniejsza się o kwotę 1.416.180,40 zł tj. do kwoty w wysokości 28.477.816,20 zł, z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 20.809.925,41 zł zwiększa się o kwotę 247.776,50 zł i zmniejsza się o kwotę 1.076.063,40 zł, tj. do kwoty 19.981.638,51 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 8.801.894,69 zł zwiększa się o kwotę 34.400,00 zł i zmniejsza się o kwotę 340.117,00 zł, tj. do kwoty 8.496.177,69 zł, w tym:

- pkt 2- wydatki na zadnia realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się do kwoty 1.295.841,00 zł,

- pkt 5 - wydatki na ochronę środowiska gospodarki wodnej zmniejsza się do kwoty 17.000,00 zł,

- pkt 6 - wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zmniejsza się do kwoty 422.210,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) określoną w § 3 kwotę planowanego deficytu zwiększa się do kwoty 3.129.669,66 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4) określoną w § 4 pkt 1 łączna kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 3.334.675,14 zł zwiększa się o kwotę 182.994,52 zł, tj. do wysokości 3.517.669,66 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

5) określoną w § 4 pkt 2 łączna kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 375.000,00 zł zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł, tj. do wysokości 388.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) w określonych w § 7 pkt 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

9) określony w § 8 ust. 1 plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych zwiększa się do kwoty 1.114.921,00 zł oraz plan kosztów zwiększa się do kwoty 1.114.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10) określony w § 8 ust. 2 plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zwiększa się do kwoty 256.041,00 zł oraz plan wydatków nimi finansowanych zwiększa się do kwoty 256.041,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Ważny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Susiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Susiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Susiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Susiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Susiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Susiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2014 ROKU


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Susiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Susiec
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2014 ROK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »