| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Wilkołaz

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2013 r.,poz.885 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Wilkołaz Nr XXVIII/157/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku oraz decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 179 z dnia 27 listopada 2014 roku, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/157/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienionej zarządzeniem: Nr 174/2014 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 10 stycznia 2014 roku, Nr 183/2014 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 14 marca 2014 roku, Nr 188/2014 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 31 marca 2014 roku, Nr 191/2014 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 22 kwietnia 2014 roku, Nr 196/2014 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 12 maja 2014 roku, Nr 199/2014 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 22 maja 2014 roku, Nr 201/2014 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 16 czerwca 2014 roku, Nr 205/2014 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 30 czerwca 2014 roku, Nr 211/2014 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 16 lipca 2014 roku, Nr 215/2014 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 8 sierpnia 2014 roku, Nr 218/2014 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 27 sierpnia 2014 roku, Nr 225/2014 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 15 września 2014 roku, Nr 231/2014 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 20 października 2014 roku, Nr 233/2014 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 27 października 2014, Nr 236/2014 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 7 listopada 2014 roku, Nr 240/2014 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 14 listopada 2014, Nr 2/2014 - Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 16 grudnia 2014 oraz uchwałą Nr XXX/170/2014 - Rady Gminy Wilkołaz z dnia 12 marca 2014 roku, Nr XXXI/178/2014 - Rady Gminy Wilkołaz z dnia 29 kwietnia 2014 roku, Nr XXXII/184/2014 - Rady Gminy Wilkołaz z dnia 20 maja 2014 roku, Nr XXXIII/187/2014 - Rady Gminy Wilkołaz z dnia 26 czerwca 2014 roku, Nr XXXIV/195/2014 - Rady Gminy Wilkołaz z dnia 11 września 2014 roku, Nr XXXV/201/2014 - Rady Gminy Wilkołaz z dnia 6 listopada 2014 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 w załączniku Nr 1 zmniejsza się dochody o kwotę - 1.100 zł oraz zwiększa się dochody o kwotę - 17.277 zł. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości - 17.245.006 zł z tego: dochody bieżące w kwocie -15.099.316 zł i dochody majątkowe w kwocie - 2.145.690 zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - 2.200.488 zł ;

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 54.474 zł;

c) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.127 zł;

d) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 252.540 zł.

2. W § 2 w załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki o kwotę - 168.100 złoraz zwiększa się wydatki o kwotę - 1.050 zł. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości - 19.680.156 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie - 14.164.220 zł i wydatki majątkowe w kwocie - 5.515.936 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - 2.200.488 zł ;

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 53.474 zł.

c) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani - 1.000 zł.

d) wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.127 zł;

e) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 252.540 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości - 2.435.150 zł Żródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3

4. § 4 pkt.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości - 4.069.415 zł

2) oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości - 1.634.265 zł

5. W § 7 pkt.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Lisiecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Wilkołaz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Wilkołaz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Wilkołaz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Wilkołaz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/2014
Rady Gminy Wilkołaz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »