| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Wohyń

z dnia 2 marca 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg których zarządcą jest Gmina Wohyń na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się następującą wysokość stawek opłat za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 20 % szerokości - 2,00 zł;

2) jezdni od powyżej 20 % szerokości do 50 % szerokości - 4,00 zł;

3) jezdni powyżej 50 % szerokości - 8,00 zł;

4) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych - 2,00 zł;

5) pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1-4 - 1,00 zł.

§ 3. Za zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczną wysokość stawek opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w pasie drogowym - 50,00 zł;

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 100 zł.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się wysokość stawek opłat za każdy dzień:

1) zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 1,00 zł;

2) za umieszczenie 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł.

§ 5. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się następującą wysokość stawek opłat za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 20 % szerokości - 2,00 zł;

2) jezdni od powyżej 20 % szerokości do 50 % szerokości - 4,00 zł;

3) jezdni powyżej 50 % szerokości - 8,00 zł; chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych - 2,00 zł;

4) pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1-4 - 1,00 zł.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/128/2004 Rady Gminy Wohyń z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Wohyń (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2004 r., Nr 121, poz. 1841).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wohyń.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Wohyń


Marek Kratiuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »