| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/2015 Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 2 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Łęczyńskiego uchwalonym Uchwałą Nr IV/16/2015 Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 30 stycznia 2015 roku zmienionym:

- Uchwałą Nr 49/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 19 lutego 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 699 370 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 51 486 090 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 46 826 328 zł.

2) dochody majątkowe - 4 659 762 zł Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 699 370 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 51 486 090 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 46 587 318

2) wydatki majątkowe - 4 898 772 zł. Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jan Baczyński vel Mróz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 2 marca 2015 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/16/2015

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 30.01.2015

Zmiany w budżecie powiatu - dochody

Plan przed zmianami

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Dochody razem

50 786 720 zł

0,00

699 370

51 486 090

Dochody bieżące

46 126 958 zł

0,00

699 370

46 826 328

Dochody na zadania własne

38 415 026 zł

0,00

699 370

39 114 396

Dział 758

Różne rozliczenia

22 880 411 zł

0,00

651 148

23 531 559

Rozdz.75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

19 485 651 zł

0,00

650 996

20 136 647

§ 2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

19 485 651 zł

0,00

650 996

20 136 647

Rozdz.75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1 326 811 zł

0,00

152,00

1 326 963

§ 2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 326 811 zł

0,00

152,00

1 326 963

Dział 801

Oświata i wychowanie

430 975

0,00

48 222

479 197

Rozdz.80130

Szkoły zawodowe

414 175

0,00

48 222

462 397

§ 0690

Wpływy z różnych opłat

10 000

0,00

48 222

58 222

DELFIN s.c. tel.(081)7516686


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 2 marca 2015 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/16/2015

Zmiany w budżecie powiatu - wydatki

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia 30.01.2015

Plan przed zmianami

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Wydatki razem

50 786 720 zł

0,00

699 370

51 486 090

Część III

Wydatki bieżące

45 887 948 zł

0,00

699 370

46 587 318

Wydatki na zadania własne

38 091 427 zł

0,00

699 370

38 790 797

Dział 801

Oświata i wychowanie

14 003 500 zł

0,00

499 222

14 502 722

Rozdz.80120

Licea ogólnokształcące

1 442 000 zł

0,00

31 000

1 473 000

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

785 867

0,00

31 000

816 867

Rozdz.80130

Szkoły zawodowe

11 344 000 zł

0,00

468 222

11 812 222

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 649 065 zł

0,00

391 000

7 040 065

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 272 738 zł

0,00

24 000

1 296 738

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

180 740

0,00

5 000

185 740

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

321 549

0,00

48 222

369 771

Dział 852

Pomoc społeczna

4 211 260 zł

0,00

152,00

4 211 412

Rozdz.85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 503 709 zł

0,00

152,00

1 503 861

§ 4230

Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych

8 428

0,00

152,00

8 580

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5 443 859 zł

0,00

199 996

5 643 855

Rozdz.85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

1 065 000 zł

0,00

61 996

1 126 996

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 500

0,00

3 521

15 021

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0 zł

0,00

58 475

58 475

Rozdz.85419

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

949 000

0,00

38 000

987 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

0,00

4 000

9 000

§ 4260

Zakup energii

12 000

0,00

17 000

29 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

51 000

0,00

17 000

68 000

Rozdz.85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

2 701 859 zł

0,00

100 000

2 801 859

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 646 475 zł

0,00

80 000

1 726 475

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

289 810

0,00

20 000

309 810

DELFIN s.c. tel.(081)7516686

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »