| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Trzebieszów

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w gminnym przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebieszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) Rada Gminy Trzebieszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebieszów, ustala się według następującego wzoru:

infoRgrafikaW - oznacza obliczony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, opiekuńczych wychowawczych, X1, X2 … Xn - oznacza ilość godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły na poszczególnych stanowiskach, Y1, Y2 … Yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w pkt. 1 uzyskuje się w wyniku obliczeń cząstkowych zaokrąglonych do części setnych.

3. Obliczony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela oraz obliczoną liczbę godzin ponadwymiarowych w tygodniu przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że do 0,49 pomija się, co najmniej 0,50 godziny przyjmuje się za pełną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebieszów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Izdebski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »