| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Sawin

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Sawin uchwala, co następuje:

§ 1.

W statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie uchwalonym Uchwałą
Nr XXXIX/303/14 Rady Gminy Sawin z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3316), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Siedziba ŚDS mieści się w Sawinie przy ulicy Rynek 18A.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Rzepecka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »