| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy Urzędów

z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz.594) Rada Gminy uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr IV/20/15 Rady Gminy Urzędów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr V/32/15 RADY GMINY URZĘDÓW z dnia 27 lutego 2015 r w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015,zarządzeniem nr 17/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015, uchwałą Nr VII/39/15 RADY GMINY URZĘDÓW z dnia 27 marca 2015 r w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015, zarządzeniem nr 23/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015, zarządzeniem nr 31/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,uchwałą Nr VIII/46/15 RADY GMINY URZĘDÓW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015,zarządzeniem nr 41/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015, zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 - wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 836,00 zł do kwoty 30 636 904,68 zł. z tego dochody bieżące 21 850 919,68 zł, i dochody majątkowe 8 785 985,00 zł. w związku z czym w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 43 050,00 zł. do kwoty 30 737 954,67 zł., z tego wydatki bieżące 20 506 540,67 zł., i wydatki majątkowe 10 231 414,00 zł. w związku z czym w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

,,1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 101 049,99 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek-101 049,99 zł.".

4. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

,,1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 766 738,99 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 665 689,00 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3."

5. W paragrafie 7 pkt 1 zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne w związku z czym w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W paragrafie 10 wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim ,w związku z czym w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Urzędów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Urzędów


Marek Przywara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/55/15
Rady Gminy Urzędów
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany dochodów w budżecie na rok 2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/55/15
Rady Gminy Urzędów
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany wydatków w budżecie na rok 2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/55/15
Rady Gminy Urzędów
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/55/15
Rady Gminy Urzędów
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku 2015 - (zmiany)


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/55/15
Rady Gminy Urzędów
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Środki stanowiące fundusz sołecki -na rok 2015

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »