| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/51/15 Rady Miasta Lubartów

z dnia 21 lipca 2015r.

w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta. (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.356.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały. )

Na podstawie podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmian.) Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza tryb i zasady przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lubartów na temat Budżetu Obywatelskiego jako części wydatków budżetu miasta.

2. Przedmiotem konsultacji będą projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne zgłoszone do realizacji zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzenia konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego, określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 i 2 zwane są dalej konsultacjami w sprawie "Budżetu Obywatelskiego".

§ 2. Proponowana kwota Budżetu Obywatelskiego wynosić będzie co najmniej 1% dochodów własnych budżetu Miasta Lubartów

§ 3. Wzór formularza zgłoszeniowego projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Jacek Mikołaj Tomasiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/51/15
Rady Miasta Lubartów
z dnia 21 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/51/15
Rady Miasta Lubartów
z dnia 21 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »