| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/31/15 Rady Gminy Trawniki

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Trawniki składników mienia komunalnego do korzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - Rada Gminy Trawniki uchwala, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Trawniki przekazuje jednostkom pomocniczym Gminy Trawniki składniki mienia komunalnego do korzystania według zasad określonych w niniejszej uchwale. Przekazywane mogą być składniki mienia położone na terenie jednostki pomocniczej.

§ 2. Wójt przekazuje składniki mienia komunalnego na uzasadniony wniosek sołtysa poparty uchwałą zebrania wiejskiego, zawierającą cele, na jakie przekazane ma być mienie komunalne.

§ 3. Do korzystania mogą być przekazane grunty, budynki, lokale lub ich części, które:

1) nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi;

2) nie są przedmiotem umów cywilno-prawnych;

3) nie są przeznaczone do zbycia.

§ 4. 1. Przekazywanie do korzystania jednostce pomocniczej, składników mienia komunalnego następuje nieodpłatnie na podstawie zarządzenia Wójta.

2. Zarządzenie określa: szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków przysługujących jednostce pomocniczej, okres oraz cel na jaki mienie jest przekazywane.

§ 5. Wójt prowadzi nadzór nad celem i sposobem wykorzystywania składników mienia komunalnego przez jednostki pomocnicze.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Trawniki Nr XX/96/92 z dnia 5 sierpnia 1992 r. w sprawie powierzenia mienia komunalnego i określenia sposobu korzystania z tego mienia z późniejszymi zmianami ujętymi w uchwale XXV/111/93 z dnia 5 lutego 1993 r. oraz uchwała Rady Gminy Trawniki Nr XXXVI/210/2001 z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie przekazania sołectwu Pełczyn wyodrębnione części mienia komunalnego i określenia sposobu korzystania z tego mienia z późniejszymi zmiana ujętymi w uchwale Nr III/14/2002 z dnia 31 grudnia 2002 r. oraz w uchwale Nr XII/79/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trawniki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady


Barbara Waryszak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »