| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Kocku

z dnia 30 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kock na rok 2015

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015, zmienionej uchwałą nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 27 lutego 2015 r., uchwałą nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 24 czerwca 2015 r., uchwałą nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 28 sierpnia 2015 r., uchwałą nr X/56/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 29 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 23.623.843,86 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 21.539.336,82 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.084.507,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30.000 zł;

2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2. 681.914,61 zł;

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000 zł;

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.724 zł;

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 485.000 zł.";

2) załącznik nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Kock na 2015 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

"§2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 25.117.587,86 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 21.108.293,86 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.009.294,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 88.700 zł;

2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.681.914,61 zł;

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 122.000 zł;

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł;

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 7.724 zł;

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 485.000 zł.";

4) załącznik nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Kock na 2015 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 4 "Wykaz planowanych dotacji w budżecie Gminy Kock w 2015 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 5 "Plan inwestycji gminnych w 2015 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 7 "Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/68/2015
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Futera

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »