| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/70/2015 Rady Gminy Radzyń Podlaski

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Radzyń Podlaski na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ust.2. art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Radzyń Podlaski Nr III/7/2014/ r. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmienionej uchwałą Nr IV/18/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., uchwałą Nr V/30/2015 z dnia 06 marca 2015 r. , uchwałą Nr VI/33/2015 z dnia 31 marca 2015 r. , uchwałą Nr VII/42/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VIII/44/2015 z dnia 06 maja 2015 r. , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2015 z dnia 22 maja 2015 r. , uchwałą Nr IX/51/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. , uchwałą Nr X/54/2015 z dnia 03 lipca 2015 r. , Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 34/2015 z dnia 04 września 2015 r., uchwałą Nr XIII/64/2015r. z dnia 30 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie 26 307 675,44 zł zwiększa się o kwotę 470 762 zł do kwoty 26 778 437,44 zł, z tego dochody bieżące 24 690 631,11 zł i dochody majątkowe 2 087 806,33 zł, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 3 482 985,17 zł,

2) Dochody realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 048 425,38 zł,

3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 358 584,71 zł,

2. Określone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 27 628 195,54 zł, zwiększa się o kwotę 470 762 zł do kwoty 28 098 957,54 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 23 070 933,68 zł i majątkowe 5 028 023,86 zł, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 482 985,17 zł

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 775 912,77 zł,

3) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie 386 169,00 zł

3. W § 7 dokonuje się zmiany w "planie inwestycji do realizacji w 2015 r. w związku z czym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Kwota rezerwy ogólnej wynosi 0 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Radzyń Podlaski


Anna Grochoła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/70/2015
Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/70/2015
Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/70/2015
Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »