| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/81/15 Rady Miejskiej w Poniatowej

z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 - tj.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P 2015 r. poz. 735) oraz załączników 1, 2 i 3 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. P. z 2015, poz. 1029) Rada Miejska w Poniatowej uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 614,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 810,00 zł,

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t i poniżej 12 t - 968,00 zł

4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t - stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t - 921,00 zł,

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t - zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

7) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 326,00 zł,

8) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

9) od autobusów , w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza kierowcą:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 772,00zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1 618,00 zł,

§ 2. Z dniem wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r. traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XXII/130/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 3690).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poniatowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Poniatowej


Eugeniusz Chyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/15
Rady Miejskiej w Poniatowej
z dnia 12 listopada 2015 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1336

1414

13

14

1480

1545

14

15

1611

1674

15

1804

1872

Trzy osie

12

17

1271

1414

17

19

1336

1480

19

21

1414

1545

21

23

1480

1611

23

25

1545

2096

25

1611

2096

Cztery osie i więcej

12

25

1336

1480

25

27

1480

1611

27

29

1611

2151

29

31

2151

3077

31

2151

3077


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/81/15
Rady Miejskiej w Poniatowej
z dnia 12 listopada 2015 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1611

2080

18

25

1674

2147

25

31

1742

2210

31

1838

2380

Trzy osie i więcej

12

40

1872

2238

40

2238

3077


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/81/15
Rady Miejskiej w Poniatowej
z dnia 12 listopada 2015 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 pkt 8 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

267

267

18

25

274

422

25

422

733

Dwie osie

12

28

279

406

28

33

801

1109

33

38

1109

1679

38

1496

2210

Trzy osie i więcej

12

38

884

1227

38

1227

1667

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Kancelaria audytorska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »