| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/50/2015 Rady Gminy Gorzków

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) - Rada Gminy Gorzków uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie gminy Gorzków:

1) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2) Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

3) Wzór danych o nieruchomościach (ZL-1/A), stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,

4) Wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,

5) Wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały,

6) Wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), stanowiący określa załącznik Nr 6 do uchwały,

7) Wzór danych o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A), stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały,

8) Wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały,

9) Wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały,

10) Wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały,

11) Wzór danych o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A), stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały,

12) Wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/64/2011 Rady Gminy Gorzków z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 203, poz. 3166).

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Gorzków.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż
z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Stasieczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Gorzków
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Gorzków
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Gorzków
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Gorzków
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Gorzków
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Gorzków
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Gorzków
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Gorzków
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Gorzków
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Gorzków
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Gorzków
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Gorzków
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »