| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/71/15 Rady Gminy Wąwolnica

z dnia 5 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wąwolnica na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 735) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 1029) - Rada Gminy Wąwolnica uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700,- zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1000,- zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1140,- zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1600,- zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1000,-zł,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza kierowcą:

a) mniejszej niż 22 miejsca- 980,- zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca- 1760,-zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/172/13 rady Gminy Wąwolnica z dnia 4 listopada 2013r w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 22 listopada 2013r, poz. 4793)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąwolnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCA Rady Gminy Wąwolnica


Ewa Wierzbicka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/71/15
Rady Gminy Wąwolnica
z dnia 5 listopada 2015 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XI/71/15

Rady Gminy Wąwolnica

z dnia 5 listopada 2015r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

w tonach

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla samochodów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla samochodów z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

13

1700

1750

13

14

1700

1750

14

15

1700

1750

15

1700

1750

Trzy osie

12

17

1800

1850

17

19

1800

1850

19

21

1800

1850

21

23

1800

1850

23

25

1900

1860

25

2000

2050

Cztery osie i więcej

12

25

2400

2450

25

27

2400

2450

27

29

2400

2450

29

31

2700

2750

31

2700

2750

PRZEWODNICZĄCA Rady Gminy Wąwolnica


Ewa Wierzbicka


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/71/15
Rady Gminy Wąwolnica
z dnia 5 listopada 2015 r.

Załącznik nr 2

do uchwały nr XI/71/15

Rady Gminy Wąwolnica

z dnia 5 listopada 2015r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla ciągników z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla ciągników z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie

12

18

1700

1750

18

25

1700

1750

25

31

1700

1750

31

2000

2100

Trzy osie i więcej

12

40

2300

2350

40

2900

2950

PRZEWODNICZĄCA Rady Gminy Wąwolnica


Ewa WierzbickaZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/71/15
Rady Gminy Wąwolnica
z dnia 5 listopada 2015 r.

Załącznik nr 3

do uchwały nr XI/71/15

Rady Gminy Wąwolnica

z dnia 5 listopada 2015r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa (naczepa + pojazd silnikowy)

(w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla przyczep i naczep
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla przyczep
i naczep z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

1000

1000

18

25

1000

1000

25

1000

1000

Dwie osie

12

28

850

900

28

33

1100

1150

33

38

1300

1500

38

1700

1900

Trzy osie i więcej

12

38

1100

1150

38

1500

1550

PRZEWODNICZĄCA Rady Gminy Wąwolnica


Ewa Wierzbicka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »