| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Sułów

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sułów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1515) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r, poz. 735) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. R z 2015 r., poz. 1029) - Rada Gminy Sułów uchwala, co następuje:

§ 1.

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 300 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 500 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 600 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 800 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 550 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza kierowcą:

a) mniejszej niż 22 miejsca- 1000 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1250 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sułów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Pietrykowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Gminy Sułów
z dnia 16 listopada 2015 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba

osi

jezdnych

Stawka podatku dla samochodów z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem

uznanym za

równoważne (w zł)

Stawka podatku dla samochodów z

innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

13

650

700

13

14

750

800

14

15

850

900

15

950

1310

Trzy osie

12

17

1050

1100

17

19

1150

1200

19

21

1250

1300

21

23

1350

1400

23

25

1450

1550

25

1550

1660

Cztery osie i więcej

12

25

1650

1700

25

27

1750

1800

27

29

1850

1900

29

31

1950

2560

31

2050

2580


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Gminy Sułów
z dnia 16 listopada 2015 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równejlub wyższej niż 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągniksiodłowy + naczepa; ciągnikbalastowy + przyczepa (wtonach)

Liczba

osi

jezdnych

Stawka podatku dla

ciągników z

zawieszeniem

pneumatycznym lub uznanym za

równoważne (w zł)

Stawka podatku dla

ciągników z innymi

systemami

zawieszenia osi

jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

18

1000

1100

18

25

1100

1200

25

31

1200

1300

31

1480

2030

Trzy osie i więcej

12

40

1400

1800

40

1800

2660


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/56/2015
Rady Gminy Sułów
z dnia 16 listopada 2015 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

Dopuszczalna masa

całkowita zespołu

pojazdów: przyczepa

(naczepa + pojazd

silnikowy)

(w tonach)

Liczba

osi

jezdnych

Stawka podatku dla

przyczep i naczep

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla

przyczep

i naczep z innymi

systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

600

700

18

25

700

800

25

800

900

Dwie osie

12

28

900

1000

28

33

1000

1100

33

38

1100

1350

38

1200

1780

Trzy osie i więcej

12

38

1300

1400

38

1400

1500

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »