| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Sosnówka

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465, z późn. zm.) - Rada Gminy Sosnówka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie gminy Sosnówka:

1) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2) Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

3) Wzór danych o nieruchomościach, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,

4) Wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,

5) Wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały,

6) Wzór informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały,

7) Wzór danych o nieruchomościach rolnych, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały,

8) Wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały,

9) Wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały,

10) Wzór informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały,

11) Wzór danych o nieruchomościach leśnych, stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały,

12) Wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/50/2011 Rady Gminy Sosnówka z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 211, poz. 3440).

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Sosnówka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Olczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Sosnówka
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Sosnówka
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Sosnówka
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Sosnówka
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Sosnówka
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Sosnówka
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Sosnówka
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Sosnówka
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Sosnówka
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Sosnówka
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Sosnówka
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Sosnówka
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik12.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »