| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/42/15 Rady Gminy Wojcieszków

z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wojcieszków na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 735) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 1029) - Rada Gminy Wojcieszków uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie- 700 ,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- 1000 ,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1300 ,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1650 ,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1300 ,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza kierowcą:

a) mniejszej niż 22 miejsca- 1600 ,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca- 1800 zł.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojcieszków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimiera Łucjan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/42/15
Rady Gminy Wojcieszków
z dnia 9 grudnia 2015 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

w tonach

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla samochodów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla samochodów z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

13

1550

1560

13

14

1560

1570

14

15

1570

1580

15

1580

1590

Trzy osie

12

17

1750

1760

17

19

1760

1770

19

21

1770

1780

21

23

1780

1790

23

25

1790

1890

25

1890

2000

Cztery osie i więcej

12

25

2050

2100

25

27

2100

2110

27

29

2110

2120

29

31

2120

2400

31

2130

2450

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimiera Łucjan


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/42/15
Rady Gminy Wojcieszków
z dnia 9 grudnia 2015 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla ciągników z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla ciągników z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

18

2050

2060

18

25

2060

2070

25

31

2070

2250

31

Trzy osie i więcej

12

40

2300

2380

40

2500

2600

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimiera Łucjan


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/42/15
Rady Gminy Wojcieszków
z dnia 9 grudnia 2015 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa (naczepa + pojazd silnikowy)

(w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla przyczep i naczep
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla przyczep
i naczep z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

1250

1300

18

25

1300

1350

25

1350

1400

Dwie osie

12

28

1450

1500

28

33

1500

1600

33

38

1600

1610

38

1700

1800

Trzy osie i więcej

12

38

1450

1550

38

1550

1650

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimiera Łucjan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »