| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/75/15 Rady Gminy Żółkiewka

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Żółkiewka, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Żółkiewka.

2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej:

1) od sprzedaży z przyczepy lub samochodu osobowego - 10,00 zł;

2) od sprzedaży z samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t - 15,00 zł;

3) od sprzedaży z samochodu ciężarowego - 20,00 zł;

4) od sprzedaży z placu targowiska:

a) przy zajętej powierzchni do 2 m2 włącznie - 5,00 zł,

b) przy zajętej powierzchni powyżej 2 m2 do 4 m2 włącznie - 10,00 zł,

c) od sprzedaży z zajętej powierzchni powyżej 4 m2 - 15,00 zł;

5) od sprzedaży z pojazdu lub przyczepy gastronomicznej - 15,00 zł.

§ 2. 1. Opłata targowa płatna jest u inkasenta.

2. Określa się termin płatności opłaty na dzień dokonywania sprzedaży.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta wyznacza się Gminny Klub Sportowy "Hetman" Żółkiewka.

3. Określa się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2 w wysokości 75% zainkasowanych opłat.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/259/06 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 120, poz. 2049, zm. z 2009 r. Nr 83, poz. 2043).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Jaremek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »