| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/51/15 Rady Gminy Zalesie

z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz.849 z późn.zm.), art.6a, ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2013r., poz.1381 z późn. zm.) oraz art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /(Dz. U. z 2013r., poz. 465 z późn.zm.). -Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie gminy Zalesie :

1) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

3) wzór danych o nieruchomościach, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały,

4) wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,

5) wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały,

6) wzór informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały,

7) wzór danych nieruchomościach rolnych, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały,

8) wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały,

9) wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały,

10) wzór informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały,

11) wzór danych o nieruchomościach leśnych, stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały,

12) wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały,

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/72/11 Rady Gminy Zalesie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 20.01.2012 r. ,poz. 370)

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zalesie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Zalesie


Wojciech Szymanek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Zalesie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały nr VIII/51/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03.12.2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Zalesie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały nr VIII/51/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03.12.2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Zalesie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały nr VIII/51/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03.12.2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Zalesie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do uchwały nr VIII/51/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03.12.2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Zalesie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do uchwały nr VIII/51/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03.12.2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Zalesie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do uchwały nr VIII/51/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03.12.2015 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Zalesie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do uchwały nr VIII/51/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03.12.2015 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Zalesie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 do uchwały nr VIII/51/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03.12.2015 r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Zalesie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9 do uchwały nr VIII/51/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03.12.2015 r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Zalesie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10 do uchwały nr VIII/51/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03.12.2015 r.


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Zalesie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11 do uchwały nr VIII/51/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03.12.2015 r.


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VIII/51/15
Rady Gminy Zalesie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 12 do uchwały nr VIII/51/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03.12.2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »