| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/53/15 Rady Gminy Zalesie

z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 6j ust.2a i art. 6k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zalesie stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 uchwały.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,0 zł miesięcznie, od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane są i odbierane selektywnie w wysokości:

1) do 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 6,00 zł miesięcznie,

2) od 5 i więcej mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 1 zł miesięcznie,

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/132/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zalesie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zalesie


Wojciech Szymanek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »