| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/47/15 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) - Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budowle, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2) budowle, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

3) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie statutowej działalności o charakterze pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4) budynki lub ich części oraz grunty związane z działalnością gospodarczą w zakresie usług szewskich, fotograficznych i pralniczych.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLV/196/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Rejowiec Fabryczny (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 5, poz. 76) zmieniona uchwałą Nr LVII/238/10 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 21 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. nr 130, poz. 2206).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Robert Szwed

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »