| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/48/15 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849
z póżn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.),
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) - Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych obowiązujące na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny
w zakresie:

1) podatku od nieruchomości:

a) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

b) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

2) podatku rolnego:

a) wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,

b) wzór deklaracji na podatek rolny DR-1, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały,

3) podatku leśnego:

a) wzór informacji w sprawie podatku leśnego IL-1, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały,

b) wzór deklaracji na podatek leśny DL-1, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLVIII/218/13 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r.,
poz. 5160).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od roku podatkowego 2016.

Przewodniczący Rady Miasta


Robert Szwed


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/48/15
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - IN-1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/48/15
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/48/15
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/48/15
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek rolny - DR-1


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/48/15
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Informacja w sprawie podatku leśnego - IL-1


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/48/15
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Deklaracja na podatek leśny - DL-1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »