| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się na drogach publicznych na terenie miasta Lublin strefę płatnego parkowania, której obszar przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Strefa płatnego parkowania dzieli się na dwie podstrefy:

1) podstrefa A;

2) podstrefa B.

3. Granice strefy płatnego parkowania z uwzględnieniem granic podstrefy A i B określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Ustala się stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, zróżnicowane w zależności od podstrefy, określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3

Wprowadza się zerową stawkę opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania dla:

1) osób niepełnosprawnych posiadających karty parkingowe, jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznakowanych pojazdów;

2) służb obsługi miasta Lublin podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi (Straż Miejska, pogotowie gazowe, pogotowie elektryczne, pogotowie ciepłownicze, pogotowie wodociągowe) oraz służb utrzymania ulic działających na zlecenie zarządu drogi;

3) osób wykonujących przewozy osób niepełnosprawnych pojazdami trwale oznakowanymi;

4) osób kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych;

5) osób kierujących motocyklami;

6) użytkowników pojazdów samochodowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym (potwierdzonym stosownym wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) o emisji CO2 poniżej 100 g/km określonej w świadectwie homologacji lub świadectwie zgodności WE dla kompletnych pojazdów.

§ 4

Ustala się sposób pobierania opłaty za postój i opłaty dodatkowej oraz jej wysokość, który określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały:

1) traci moc uchwała nr 222/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 2011.179.2803 z dnia 25.11.2011 r.), zmieniona uchwałą nr 359/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 2012.1103 z dnia 6.03.2012 r.);

2) opłacone abonamenty zachowują ważność do dnia określonego w abonamencie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, nie wcześniej niż 1 lipca 2016 r.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta LublinJarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 330/XI/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 330/XI/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 330/XI/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 330/XI/2015
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »