| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/63/15 Rady Gminy Siedliszcze

z dnia 27 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594) oraz art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale nr III/9/14 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 22 483 916,77 zł zwiększa się o kwotę 269 223,02 zł do kwoty 22 753 139,79 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20 241 409,59 zł zwiększa się o kwotę 269 223,02 zł do kwoty 20 510 632,61 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 242 507,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 1 pkt 1 kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 484 740,73 zł zwiększa się o kwotę 223 309,22 zł do kwoty 3 708 049,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

3. w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy 23 164 378,70 zł zwiększa się o kwotę 521 542,22 zł i zmniejsza się o kwotę 226 319,20 zł do kwoty 23 459 601,72 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18 693 982,63 zł zwiększa się o kwotę 516 542,22 zł i zmniejsza się o kwotę 226 319,20 zł do kwoty 18 984 205,65 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 470 396,07 zł zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 4 475 396,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. w § 2 pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 484 740,73 zł zwiększa się o kwotę 223 309,22 do kwoty 3 708 049,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie: "Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 706 461,93 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 706 461,93 zł są przychody pochodzące z kredytów.".

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 587 121,93 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 880 660,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.".

7. w § 6 załącznik Nr 4 plan dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. w § 7 pkt 1 załącznik Nr 5 wydatki na zadania inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem, Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. w § 7 pkt 3 załącznik Nr 7 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Wiesław Prażnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody ogółem


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Dochody - zadania zlecone


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki ogółem


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki - zadania zlecone


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dotacji


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w WPF

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »